global-container-bg-sq Created with Sketch.

AJUDAR ÉS UNA GRAN AVENTURA!

Aventura, comèdia i faula són el marc genèric de les històries de Bitmax&Co.

Cada títol de la sèrie desenvolupa un únic conflicte de manera clara. Bitmax&Co no és una successió de gags, sinó que ens situa de ple en l’estructura narrativa clàssica que presenta un conflicte, el desenvolupa i el resol.
La diversitat formal de Bitmax&Co situa els primers lectors en un procés de descodificació que pot seguir sense perdre’s perquè se li ofereix la informació de manera ordenada i diversos nivells de lectura.

Bitmaxjocs